Doplňkové přijímací zkoušky

Doplňkové talentové přijímací zkoušky

na školní rok 2020 – 2021

Ve Vraném nad Vltavou

Výtvarný obor-pouze žáci 1. třída

Termín zkoušek

ve čtvrtek 25. 6. / 15.30-17.00 v budově ZUŠ

ve čtvrtek 3. 9. / 15.30-17.00 v budově ZUŠ

Zájemci o studium můžou v uvedených termínech přinést ukázat autorské výtvarné tvorby nebo přímo v ateliéru namalovat obrázek na dané téma.

 

Taneční obor-žáci do PHV (5-6 let) a žáci do 1. až 3. ročníku (2. až 4. třída ZŠ)

Termín zkoušek

ve středu 24.6. / 16.30 – 17.30 v sále ZUŠ Vrané nad Vltavou

ve čtvrtek 3. 9. / 16.30 – 17.30 v sále ZUŠ Vrané nad Vltavou

V Davli

Výtvarný obor-smíšené skupiny

Termín zkoušek

ve čtvrtek 3. 9. /14.00-16.00 v budově ZŠ Davle

Zájemci o studium můžou v uvedených termínech přinést ukázat autorské výtvarné tvorby na téma „NA VÝLETĚ“ nebo přímo v ateliéru namalovat obrázek na dané téma.

Taneční obor-žáci do PHV (5-6 let) a žáci do 1. až 3. ročníku (2. až 4. třída ZŠ)

Termín zkoušek

v úterý 23. 6. / 16.30 – 17.30 v Kulturním sále v Měchenicích

v úterý 1. 9. / 15. 30. – 16. 30 v ZŠ Davle

Sólový zpěv

Zkouška probíhá distanční formou zasláním nahrávky dvou lidových písní na WhatsApp školy: 602 365 436.

V Jílovém u Prahy

Taneční obor-žáci do PHV (5-6 let) a žáci do 1. až 3. ročníku (2. až 4. třída ZŠ)

v pátek 26. 6. / 16.30 – 17.30 v budově ZUŠ Jílové u Prahy

ve středu 2. 9. / 16.30- 17.30 v budově ZŠ Jílové u Prahy


Sólový zpěv

Zkouška probíhá distanční formou zasláním nahrávky dvou lidových písní na WhatsApp školy: 602 365 436.

Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

O výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem.

Přihlásit se k talentovým přijímacím zkouškám bude možné pouze online na webových stránkách školy. Přihláška/Odhláška

Přihláška bude spuštěna od 19. 6. 2020 do 30. 6. 2020 a od 24. 8. do 3. 9. 2020

O přijetí/ nepřijetí budete vyrozuměni průběžně po vykonání talentových zkoušek. Nejpozději týden po talentových zkouškách.

Nadcházející akce

  1. Bicí fest

    29 září
  2. Vernisáž výtvarného oddělení

    1 října @ 16:00 - 19:00