Výtvarný kroužek – Vrané – volná místa

Výtvarný kroužek

při ZUŠ Vrané nad Vltavou

V rámci doplňkové činnosti otevíráme v novém školním roce 2022/2023

Výtvarný kroužek

Výuka bude probíhat v ÚTERÝ 16.00- 17.30 – ateliér Vrané

Kroužek povede Tereza Palušová

Max. kapacita 12 dětí, otevření při min. počtu 8 dětí

Cena za kroužek 1 800 Kč za pololetí

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300.

Splatnost: do 15. září a 15. února příslušného pololetí!!

Platba převodem na bankovní účet.

Var. Symbol: část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce VYTVARNY KROUZEK

Přihlášku najdete na www.zusvrane.cz

Přihlášku naskenujte a zašlete na mail: koordinator@zusvrane.cz

Kroužek začíná v týdnu od 12.9. 2022 a končí nejpozději 23.6. 2023.