Dramatický kroužek

Školní rok 2022/2023

Začínáme v týdnu od  12.9.2022 v 15.00 (Zlatíčka) a v 16.00 (Golden kids) v sále školy. 

Časový harmonogram bude upřesněn podle počtu a rozložení skupin

Lekce budou probíhat v pátek. 

ZLATÍČKA (divadelní hraní)  15.00 – 15.45 (čas pouze orientační)

Cena za pololetí: 1200,-

GOLDEN KIDS (tvořivá dramatika) 16.00 – 17.30 (čas pouze orientační)

Cena za pololetí: 1500,- 

DRAMATICKÝ KROUŽEK

(LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ)

Cílem kroužku je seznámit děti skrze vlastní prožitek s fenoménem divadla. Sdělit, že divadlo není vzdálená umělecká forma, nýbrž hra, kterou mohou samy hrát a která jim může pomoci při objevování světa a jeho souvislostí. Hry jsouzaměřené na rozvoj fantazie, přirozeného sebevyjádření i vzájemné spolupráce, ale také pohybových dovedností, paměti, řeči a mluvního projevu.

Pro školní rok 2022/23 tvoří nabídku dvě základní formy kroužku se zaměřením na různé věkové skupiny. Věková hranice je orientační a v případě zájmu je možné se domluvit se na zařazení do preferované skupiny.

Minimální počet dětí ve skupině je 5, maximální počet je 12.

ZLATÍČKA (divadelní hraní) – Pro děti ve věku 6-9 let.

hry na rozvoj pozornosti, vnímání, obrazotvornosti, pohybová a jazyková cvičení, rytmika. Základ lekce tvoří smysluplné,kreativní hraní, součástí je také individuální práce na textech či účast na společném představení v podobě a rozsahu, které odpovídají chuti a možnostem dětí.  Délka lekce 45 min.

GOLDEN KIDS (tvořivá dramatika) – Pro děti 10+

základy jevištního projevu, pohybová a hlasová výchova, přednes; individuální práce, práce s partnerem, ve skupině, společné hledání, diskuse, ale i hodnocení vlastní činnosti a tvorby ostatních atd. Našim cílem bude vytvořit během roku společné představení. I zde je ale kladen větší důraz na kreativní přístup a snahu o sebevyjádření než na technicky dokonalý výsledek. Pro ty, kteří mají zájem a chuť pracovat na individuálních úkolech i koncepčně náročnějším společném díle. Délka lekce 90 min.

Lektorka

MgA Klára Novotná na Konzervatoři Jaroslava Ježka studovala pantomimu a herectví, ve kterém v roce 2000 absolvovala. Pokračovala na DAMU oborem činoherní dramaturgie. Pracovala jak dramaturgyně ve Středočeském divadle Kladno a v Divadle na Vinohradech. V současnosti se v Českém rozhlase věnuje přípravě rozhlasových her. Literárně-dramatický obor vyučovala na ZUŠ Biskupská v Praze 1, při Montessori ZŠ Na Beránku a při MŠ i ZŠ v Jílovém u Prahy.

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300.

Splatnost: DO 15. ZÁŘÍ a 15. ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO POLOLETÍ!!!

Platba převodem na bankovní účet.

Přihláška pro nové zájemce PŘIHLÁŠKA Kroužek

Prosíme naskenovat a zaslat na mailovou adresu: vrane@zusvrane.cz

Var. Symbol: část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce DRAMATICKY KROUZEK

Kontakt na pedagoga : novotna@zusvrane.cz