Pěvecký sbor

ZUŠ Vrané nad Vltavou, odloučené pracoviště v Jílovém u Prahy

PĚVECKÝ SBOR pro školní rok 2023/2024

V Jílovém u Prahy bude probíhat v prostorách ZUŠ.

ROZVRH: pátek

14.45 – 16.15 hod.

Petra Škorpíková kontakt pedagog: skorpikova@zusvrane.cz

Pro žáky, kteří navštěvují naší ZUŠ je to bez úplaty za vzdělávání. Stačí pouze napsat zájem o účast ve sboru ředitelce školy na mailovou adresu: vrane@zusvrane.cz

Pro nové zájemce je cena 1000, – Kč

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300

Splatnost: do 15. září a 15. února příslušného pololetí. 

Přihláška pro nové zájemce:PŘIHLÁŠKA Kroužek

Prosíme naskenovat a zaslat na mailovou adresu: vrane@zusvrane.cz

Kroužekzačíná v týdnu od 11.9. 2023 a končí nejpozději 21.6. 2024. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin atd.

 

Sbormistryně:

Petra Škorpíková

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř obor herectví a Ježkovu konzervatoř obor populární zpěv. Na svém kontě má tři sólová alba (Benedikta, Duende) Na divadle jí bylo možno zahlédnout v muzikálech Balada pro banditu, Kladivo na čarodějnice, Dobře placená procházka, Romeo a Julie, Zločin a trest a další…Momentálně spolupracuje s divadlem Radka Brzobohatého jakožto hlasový poradce pro představení Fredie concert Show, či 50 Odstítnů. Petru možno potkat také na koncertech hudebního seskupení FaraBand, které vzniklo na základech muzikoterapie pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje pravidelné výuce sólového zpěvu.