Rozvrhy

HUDEBNÍ NAUKA 2022/2023

středa

PHV  a 1.roč. 13.30 – 14.15 hod. – Vyučuje Nataliia Leontieva

1. roč. -14.20- 15.05 hod. – Vyučuje Nataliia Leontieva

čtvrtek

2.-3. roč. – 14.00 -14.45 hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán

pondělí

4. roč. – 17.00 – 17.45 hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán 

5. roč. – 17.00 – 17.45 hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán

*Společné hodiny

Nataliia Leontieva  kontakt pedagog: leontieva@zusvrane.cz

Tomáš Pelikán kontakt pedagog:  pelikan@zusvrane.cz

Pro pravidelné docházení do hodin HN mohou žáci využít hodiny vedené  v odloučeném pracovišti v Jílovém u Prahy nebo v Davli.

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor Vrané nad Vltavou – výuka bude probíhat v úterý v sále ZUŠ Vrané nad Vltavou

Současný tanec 2. – 4. ročník  13.25-15.40

Přípravná taneční výchova  – 1.ročník –   15.45-17.15

Informace o zařazení svého dítěte do příslušné skupiny obdržíte od  pedagoga.

Jana Látalová kontakt pedagog: latalova@zusvrane.cz

Výtvarný obor

Rozvrh na začátku roku, případně po domluvě s pedagogem. 

Bloky většinou v časech – 13.30-15.45 a 16.00-18.15

Informace o zařazení svého dítěte do příslušné skupiny obdržíte od  pedagoga.

Majka Filipová kontakt pedagog: filipova@zusvrane.cz

Veronika Hrozinková kontakt pedagog: hrozinkova@zusvrane.cz