Rozvrhy

HUDEBNÍ NAUKA 2021/2022

středa

PHV 13.30 – 14.15 hod. – Vyučuje Karolína Blažková

1. roč. -14.20- 15.05 hod. -* Vyučuje Karolína Blažková

2. roč. -14.20- 15.05 hod. – * Vyučuje Karolína Blažková

čtvrtek

3. roč. – 13.15-14.00 hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán

pondělí

4. roč. – 16.45 – 17.30hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán 

5. roč. – 16.45 – 17.30 hod. * – Vyučuje Tomáš Pelikán

*Společné hodiny

Karolína Blažková kontakt pedagog: blazkovakarolina@zusvrane.cz

Tomáš Pelikán kontakt pedagog:  pelikan@zusvrane.cz

Pro pravidelné docházení do hodin HN mohou žáci využít hodiny vedené  v odloučeném pracovišti v Jílovém u Prahy nebo v Davli.

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor Vrané nad Vltavou – výuka bude probíhat ve čtvrtek v sále ZUŠ Vrané nad Vltavou

Současný tanec 1. – 2. ročník (2. – 4. třída) 13.15 – 15.30

Přípravná taneční výchova 5 – 6 let 15.35 – 17.05

Taneční kroužek 3 – 4 roky 17.10 – 17.55

Jana Látalová kontakt pedagog: latalova@zusvrane.cz

Výtvarný obor

Rozvrh na začátku roku, případně po domluvě s pedagogem. 

Majka Filipová kontakt pedagog: filipova@zusvrane.cz