O nás

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy ve Vraném nad Vltavou.

Základní umělecká škola ve Vraném nad Vltavou byla založena 1. 8. 1953 a měla jen několik žáků, převážně houslistů. Na jejím vzniku měl zásluhu i muž zvučného jména Jaromír Vejvoda, který se v malé obci Vrané nad Vltavou narodil. Školu založil a vedl až do roku 1978 František Přenosil. Škola tehdy měla a doposud má dvě odloučená pracoviště. Jedno je v Jílovém u Prahy, které bylo založeno 1. 9. 1956 a druhé v Davli, založeno 1. 9. 1962. Od roku 1978 do roku 2018 byla ve funkci ředitelky školy paní Heda Javůrková. Dne1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Pavlína Tomášová.

Stránky jsou určené jak rodičům, tak žákům a široké veřejnosti. Najdete zde informace vyučovacích oborů, pedagogických pracovníků a akcích pořádané naší školou.

Naše škola nabízí obor hudební a výtvarný. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé.

Základní umělecké školy jsou zařazeny do sítě škol, stejně jako mateřské, základní a střední školy. Jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

Dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku (postupové zkoušky z nástroje, hudební nauky a dalších povinných předmětů), je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího.

Každý zákonný zástupce žáka, ale i žák, který má zájem o umělecké vzdělávání v ZUŠ, by měl respektovat daná pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti, spojené nejen s časovou náročností. (domácí příprava do hodin nástroje, bez které bohužel studium není možné).

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu (obecně označováno jako školné).

Jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, které se řídí platným ŠVP. Neplést si s kroužkem!!!

Kontakt:

ZUŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou
257 760 345
IČO: 75031736
vrane@zusvrane.cz
FB ZUŠ VnVZUŠ Vrané nad Vltavou

Nadcházející akce

 1. Koncert školy/absolventský koncert

  Duben 29 @ 17:30 - 19:00
 2. Talentové přijímací zkoušky – Vrané nad Vltavou

  Květen 13 @ 15:00 - 18:00
 3. Talentové přijímací zkoušky

  Květen 16 @ 16:00 - 18:00
 4. Talentové přijímací zkoušky

  Květen 20 @ 15:00 - 18:00
 5. Talentové přijímací zkoušky

  Květen 21 @ 15:00 - 17:00