O nás

Vítejte na stránkách Základní umělecké školy ve Vraném nad Vltavou.

Základní umělecká škola ve Vraném nad Vltavou byla založena 1. 8. 1953 a měla jen několik žáků, převážně houslistů. Na jejím vzniku měl zásluhu i muž zvučného jména Jaromír Vejvoda, který  v malé obci Vrané nad Vltavou žil. Školu založil a vedl až do roku 1978 František Přenosil. Škola tehdy měla a doposud má dvě odloučená pracoviště. Jedno je v Jílovém u Prahy, které bylo založeno 1. 9. 1956 a druhé v Davli, založeno 1. 9. 1962. Od roku 1978 do roku 2018 byla ve funkci ředitelky školy paní Heda Javůrková. Dne 1. 8. 2018 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Pavlína Tomášová.

Naše škola nabízí obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Základní umělecká škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé.

Základní umělecké školy jsou zařazeny do sítě škol, stejně jako mateřské, základní a střední školy. Jejich fungování se řídí školským zákonem a dalšími právními předpisy.

Dítě, které bylo přijato, je zapsáno do školní matriky a po úspěšném skončení každého ročníku (postupové zkoušky z nástroje, hudební nauky a dalších povinných předmětů), je automaticky zapsáno do ročníku dalšího a zůstává žákem školy. Dokud jeho docházka není ukončena, není možné na jeho místo přijmout žáka dalšího.

Každý zákonný zástupce žáka, ale i žák, který má zájem o umělecké vzdělávání v ZUŠ, by měl respektovat daná pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti, spojené nejen s časovou náročností. (domácí příprava do hodin nástroje, bez které bohužel studium není možné).

Vzdělávání v ZUŠ se poskytuje za úplatu (obecně označováno jako školné).

Jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, které se řídí platným ŠVP. Neplést si s kroužkem!!!

Kontakt:

ZUŠ VRANÉ NAD VLTAVOU
Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou
257 760 345
602 365 436
IČO: 75031736
vrane@zusvrane.cz
ZUŠ Vrané nad Vltavou