Výtvarný kroužek

VÝTVARNÝ KROUŽEK SE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025     NEOTEVÍRÁ !!!

V rámci doplňkové činnosti otevíráme v novém školním roce 2023/2024

Výtvarný kroužek

Výuka bude probíhat v ÚTERÝ 16.00- 17.30 – ateliér Vrané

Kroužek povede Tereza Palušová

Max. kapacita 12 dětí

Cena za kroužek 1 800 Kč za pololetí.

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300.

Splatnost: DO 15. ZÁŘÍ a 15. ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO POLOLETÍ!!!

Platba převodem na bankovní účet.

Var. Symbol: část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce VÝTVARNY KROUŽEK

Přihlášku naskenujte a zašlete na mail: koordinator@zusvrane.cz

PŘIHLÁŠKA Kroužek

Originál doneste na první lekci.

Pro doplnění informací se můžete dotazovat na mailu školy vrane@zusvrane.cz

Kroužek začíná v týdnu od 11.9. 2023 a končí nejpozději 21.6. 2024. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin atd.