Výtvarný kroužek

V rámci doplňkové činnosti otevíráme v novém školním roce 2022/2023

Výtvarný kroužek

Výuka bude probíhat v ÚTERÝ 16.00- 17.30 – ateliér Vrané

Kroužek povede Tereza Palušová

Max. kapacita 12 dětí, otevření při min. počtu 8 dětí.

Cena za kroužek 1 800 Kč za pololetí.

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300.

Splatnost: DO 15. ZÁŘÍ a 15. ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO POLOLETÍ!!!

Platba převodem na bankovní účet.

Var. Symbol: část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce VÝTVARNY KROUŽEK

Přihlášku naskenujte a zašlete na mail: koordinator@zusvrane.cz

PŘIHLÁŠKA Kroužek

Originál doneste na první lekci.

Pro doplnění informací se můžete dotazovat na mailu školy vrane@zusvrane.cz

Kroužek začíná v týdnu od 12.9. 2022 a končí nejpozději 23.6. 2023. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin atd.