Vyučovací obory

HUDEBNÍ OBOR

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí.

Naše škola nabízí tyto studijní zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na housle
 • Hra na kytaru
 • Sólový zpěv
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor hraje velmi důležitou roli při vzdělávání a výchově žáků. Specifickým, neopakovatelným způsobem umožňuje žákům poznávání sebe samých a okolního světa. Dává jim k dispozici výtvarný jazyk, kterým jsou schopni vyjadřovat své emoce, myšlenky a vize.

Schopnost výtvarného myšlení umožňuje žákům velmi citlivě reflektovat sebe sama i svět ve složitých souvislostech. Studium výtvarného oboru pomáhá žákům nejen rozvíjet kreativitu, ale podílí se především na formování jejich osobnosti.

Předměty studia

 1. PLOŠNÁ TVORBA
 2. PROSTOROVÁ TVORBA
 3. VÝTVARNÁ KULTURA
 4. MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.