Vyučovací obory

HUDEBNÍ OBOR

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí.

studijní zaměření:

 • Hra na klavír
 • Hra na housle
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru – pro žáky od cca 10 let
 • Hra na basovou kytaru
 • Sólový/populární zpěv
 • Komorní pěvecký sbor
 • Hra na zobcovou flétnu, flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na lesní roh
 • Hra na trubku

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor hraje velmi důležitou roli při vzdělávání a výchově žáků. Specifickým, neopakovatelným způsobem umožňuje žákům poznávání sebe samých a okolního světa. Dává jim k dispozici výtvarný jazyk, kterým jsou schopni vyjadřovat své emoce, myšlenky a vize.

Schopnost výtvarného myšlení umožňuje žákům velmi citlivě reflektovat sebe sama i svět ve složitých souvislostech. Studium výtvarného oboru pomáhá žákům nejen rozvíjet kreativitu, ale podílí se především na formování jejich osobnosti.

Předměty studia

 1. PLOŠNÁ TVORBA
 2. PROSTOROVÁ TVORBA
 3. VÝTVARNÁ KULTURA
 4. MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

TANEČNÍ OBOR

Rozvíjí v žácích rytmické cítění, hudebnost, motoriku, koordinaci a představivost.                                                                                              Zaměřuje se na správné držení těla a prostorové cítění. Obsahem oboru je současný tanec, základy lidového tance, základy klasické taneční techniky a improvizace.