Povinné předměty hudebního oboru

HUDEBNÍ NAUKA

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků. Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (školné se tím nemění) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní/souborová hra. Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až  do 5. ročníku podle zvoleného nástroje, v některých případech podle schopností žáka může být začátek výuky posunut do 2. ročníku. Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ-pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozár.

Výuka nauky ve Vraném probíhá v budově ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208
Výuka v Jílovém probíhá v budově Obecního domu(ZUŠ),Masarykovo nám.195 Výuka v Davli probíhá v budově ZŠ Davle, Školní 96

Vyučující hudební nauky 

Vrané – Štěpán Hodač, Helena Kuglerová

Davle – Štěpán Hodač, Helena Kuglerová

Jílové – Michal Ullmann

Pro výuku si na začátku školního roku žák zakoupí  pracovní sešit / škola sešity nezajišťuje/ : M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (sešit  dle výše uvedeného ročníku dítěte)

SKUPINOVÁ INTERPRETACE

Obsahem předmětu Skupinová interpretace je komorní hra a souborová hra, komorní pěvecký soubor, rytmická průprava, kulturní seminář, jazzový soubor. Předmět Skupinová interpretace je povinný pro žáky hudebního oboru od 4.ročníku.

Smyslem předmětu je flexibilně zapojit žáky podle jejich schopností, zájmu i časových možností do různých hudebních uskupení tak, aby si nejen osvojili základní dovednosti nutné pro souhru, ale hlavně poznali kouzlo společného muzicírování. Žáci školy se mají možnost zapojit do souborů klasického obsazení, swingových či jazzových seskupení, dechového orchestru a školního pěveckého komorního souboru.