Povinné předměty hudebního oboru

HUDEBNÍ NAUKA

Děti jsou rozděleny do skupin podle ročníků. Hudební nauka je povinný předmět, který je nedílnou součástí hry na hudební nástroj (školné se tím nemění) a celkového hudebního vzdělání. Do povinné výuky žáka patří hra na hudební nástroj, nauka a komorní/souborová hra. Hudební nauka je vyučována od 1. ročníku až  do 5. ročníku podle zvoleného nástroje, v některých případech podle schopností žáka může být začátek výuky posunut do 2. ročníku. Pro výuku HN je povinné používání pracovních sešitů. Hudební nauka pro ZUŠ-pracovní sešit (pro příslušný ročník), autor: Martin Vozár.

Výuka nauky ve Vraném probíhá v budově ZŠ Vrané nad Vltavou, U Školy 208
Výuka v Jílovém probíhá v budově Obecního domu(ZUŠ),Masarykovo nám.195 Výuka v Davli probíhá v budově ZŠ Davle, Školní 96

Vyučující hudební nauky 

Vrané – Štěpán Hodač, Helena Kuglerová

Davle – Štěpán Hodač, Helena Kuglerová

Jílové – Michal Ullmann

Pro výuku si na začátku školního roku žák zakoupí  pracovní sešit / škola sešity nezajišťuje/ : M. Vozar: Hudební nauka pro ZUŠ (sešit  dle výše uvedeného ročníku dítěte)