Kroužky Jílové

V rámci doplňkové činnosti otevíráme v novém školním roce 2019/2020

Výtvarný kroužek (Výtvarka cestou historie)

Od září šk. roku 2019/2020 v ZUŠ Vrané nad Vltavou, odloučené pracoviště ZUŠ Jílové u Prahy, se bude vyučovat nový kurz výtvarné výchovy s názvem Výtvarka cestou historie.

Výuka bude probíhat v PÁTEK-VO ateliér odloučené pracoviště v Jílovém u Prahy

13. 30-15. 00 hod.

Cena za kroužek 1 800 Kč za pololetí.

Co budeme v průběhu školního roku dělat:

Žáci budou pomocí výtvarné tvorby poznávat různé období dějin výtvarné kultury. Vyzkouší si jak a čím malovali lidé v pravěku nebo jak vznikaly obrazy Vincenta van Gogha. Poznají, jak tvořili kubisté a kde se inspiroval Picasso. Vzdělávací program Výtvarka cestou historie je vhodný pro mladší i starší děti. Žáci se setkají s technikami jako tempera, kresba tužkou, tuší, suchý pastel, koláž, akvarel. Praktické osvojení výtvarných technik jde ruku v ruce s pochopením souvislostí a přesahů umění.

Lektorka Mgr. MgA. Klára Smíšková, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Již 12.rokem vyučuje výtvarnou tvorbu na ZUŠ Štefánikova 19, Praha. Její žáci se umisťují na předních místech ve výtvarných soutěží ( Výtvarná soutěž LIDICE, Svět očima dětí, Děti malují pro Konto Bariéry atd.) Ve své výtvarné tvorbě se věnuje designu, působí ve výtvarném studiu Duo-design.cz. Spolupracovala s Národní galerií Praha nebo s Galerií Rudolfinum. Obyvatelé Jílového ji mohou znát z příměstského tábora Indiánské léto ( indiani.wz.cz ), který pro jílovské děti pořádá již téměř 20 let.

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300.

Splatnost: DO 15. ZÁŘÍ a 15. ÚNORA PŘÍSLUŠNÉHO POLOLETÍ!!!

Platba převodem na bankovní účet.

Var. Symbol: část data nar. dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy do příjemce VÝTVARNY KROUŽEK

Přihlášku najdete v sekci kroužek a podepsanou ji dodejte do školy do 29. 6. 2019 (osobně do ředitelny nebo schránky školy)

Pro doplnění informací se můžete dotazovat na mailu školy vrane@zusvrane.cz

Čas konání kurzů a kroužků je uveden orientačně – upřesnění bude k dispozici na začátku září!

Informační schůzka pro rodiče a děti, seznámení s lektorkou, proběhne v září. Informace o schůzce dostanete mailem.

Kroužek začíná v týdnu od 16. 9. 2019 a končí nejpozději 14. 6. 2020. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin atd.

Přihláška zde:

prihlaska_krouzky

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.