Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, ředitelka školy.

J. Čapek:

„Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost –

může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí“.

Ke stažení zde:

Školní řád

Školní řád – aktualizace od 1.3.2024