Pěvecký sbor

PĚVECKÝ SBOR pro školní rok 2023/2024

Kroužek je určen pro děti od 7 let.

Výuka bude probíhat v prostorách ZŠ Vrané nad Vltavou, kde má ZUŠ od září 2023 odloučené pracoviště. 

ROZVRH: pondělí

15.00 – 16.30 hod. 

pedagog : Petra Škorpíková,  kontakt: skorpikova@zusvrane.cz

Pro žáky, kteří navštěvují naší ZUŠ je  bez úplaty za vzdělávání. Stačí pouze napsat zájem o účast ve sboru ředitelce školy na mailovou adresu: vrane@zusvrane.cz

Pro nové zájemce je cena 1.000, – Kč

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300

Splatnost: do 15. září a 15. února příslušného pololetí. 

Přihláška pro nové zájemce PŘIHLÁŠKA Kroužek

Prosíme naskenovat a zaslat na mailovou adresu:koordinator@zusvrane.cz

Kroužek začíná v týdnu od 11.9. 2023 a končí nejpozději 21.6. 2024. Dále platí stejná organizace školního roku jako pro běžnou výuku, tedy neprobíhá v době prázdnin atd.

Sbormistryně: 

Petra Škorpíková

Vystudovala Janáčkovu konzervatoř obor herectví a Ježkovu konzervatoř obor populární zpěv. Na svém kontě má tři sólová alba (Benedikta, Duende) Na divadle jí bylo možno zahlédnout v muzikálech Balada pro banditu, Kladivo na čarodějnice, Dobře placená procházka, Romeo a Julie, Zločin a trest a další…Momentálně spolupracuje s divadlem Radka Brzobohatého jakožto hlasový poradce pro představení Fredie concert Show, či 50 Odstítnů. Petru možno potkat také na koncertech hudebního seskupení FaraBand, které vzniklo na základech muzikoterapie pro lidi s mentálním postižením. Současně se věnuje pravidelné výuce sólového zpěvu.