Kroužek hry na zobcovou flétnu – předškolní děti

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 SE KROUŽEK NEOTEVÍRÁ!!

Základní umělecká škola, pracoviště ve Vraném nad Vltavou

otevře ve školním roce 2022/2023 v rámci doplňkové činnosti

kroužek hry na zobcovou flétnu pro předškolní děti

Kroužek povede p. Tomáš Pelikán

Lekce = 45 minut (září – červen)

Kroužek se koná každé úterý od 13 hod.

Cena: 1.000 Kč /pololetí 

Kurzovné se platí pololetně na účet školy 181745406/0300

Splatnost: do 15.září a 15.února příslušného pololetí

Přihláška a podrobnější informace na e-mailu: koordinator@zusvrane.cz