Přihláška/ Odhláška

Přihláška k talentovým zkouškám

Přihláška je určena pouze pro žáky, kteří budou přijati na základě vykonání talentové přijímací zkoušky a vyrozumění o přijetí. Ve výjimečných případech může ředitel školy rozhodnout o přijetí během školního roku.

Přihláška zde:
https://www.klasifikace.jphsw.cz/prihlaska.php?&uid=k402

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT). Viz. Aktuality: Informace o Talentových přijímacích zkouškách na školní rok 2022 – 2023.

Odhláška

Pokud budete chtít ukončit studium v ZUŠ, vytiskněte si prosím odhlášku níže a doneste ji svému vyučujícímu nebo řediteli školy. 

Odhlášení je možné vždy pouze ke konci prvního a druhého pololetí. 

Děkujeme!

ODHLÁŠKA