Organizace školního roku 2023/2024

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Výuka začíná: 4.9.2023

Ředitelské volno: 29.9.2023, 22.12.2023, 21.6.2024,

6. a 7.5.2024 pro žáky navštěvující pracoviště v Jílovém a v Davli

9. a 10.5.2024 pro žáky navštěvující pracoviště ve Vraném na Vltavou

Podzimní prázdniny: 26. a 27.10.2023

Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 2.1.2024, výuka začne ve středu 3.1.2024

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno 31.1.2024

Jednodenní pololetní prázdniny:  2.2.2024

Jarní prázdniny: 19.2. – 25.2.2024

Velikonoční prázdniny: 28.3.2024

Talentové přijímací zkoušky : 13.-20.5.2024

Postupové zkoušky : 27.-31.5.2024 (neprobíhá pravidelná výuka)

Hlavní prázdniny: 29.6.- 1.9.2024

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V ZŠ,SŠ, ZUŠ