Organizace školního roku 2022/2023

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Výuka začíná: 5.9.2022

Ředitelské volno: 18.11.2022,  21.a 22.12.2022, 23.6.2023

Podzimní prázdniny: 26. a 27.10.2022

Vánoční prázdniny: 23.12.2022 – 2.1.2023, výuka začne 3.1.2023

Vysvědčení za první pololetí bude žákům předáno 31.1.2023

Jednodenní pololetní prázdniny: 3.2.2023

Jarní prázdniny: 13.2. – 19.2.2023

Velikonoční prázdniny: 6.4.2023

Talentové přijímací zkoušky : 15.-19.5.2023

Postupové zkoušky : 5.-9.6.2023 (neprobíhá pravidelná výuka)

Hlavní prázdniny: 1.7.-3.9.2023

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V ZŠ,SŠ, ZUŠ