Informace pro rodiče

Otevřený dopis rodičům

Vážení rodiče,

žádáme Vás o dodržování pravidel vzdělávání žáků v Základní umělecké škole.

Základní umělecká škola je státní institucí a je vedena v rejstříku škol MŠMT.

Jako státní instituce se musí řídit pravidly, která jsou po škole vyžadována. Je povinna se řídit vyhláškou č. 71/2005 Sb., o ZUŠ a platným ŠVP.

Tím, že je dotovaná státem, je úplata za vzdělávání tak nízká a vzdělávání dostupné pro širokou veřejnost. Za bonus nízké úplaty, ale mají žáci povinnost plnit si k hlavnímu oboru předmět přípravná hudební výchova, hudební nauka a skupinová interpretace.

Před přihlášením dítěte do vzdělávání je důležité zvážit náročnost času, kterou dítě v odpolední škole stráví. NEPŘIHLAŠUJETE DÍTĚ NA KROUŽEK!!!

Vždy je alternativa soukromých lektorů, kde se platba zvýší 10 násobně, ale odpadne povinnost docházet do Základní umělecké školy několikrát v týdnu k plnění si dalších povinných předmětů.

Jako škola nejsme v situaci, kdy bychom měli řešit zaneprázdněnost rodičů, zaneprázdněnost dětí a dožadování se výjimek ve vzdělávání. Nejsme schopni řešit osobní starosti a problémy, které vznikají při plnění si povinností ve vzdělávání žáků.

Jako škola zajišťujeme kvalitní pedagogický sbor, nabídku/ rozšiřování oborů, navyšování kapacity, pronájem prostor pro další otevírání odloučených pracovišť. A další záležitosti spojené s organizací a provozem školy a odloučených pracovišť.

Děkujeme, že respektujete pravidla vzdělávání v ZUŠ.

Vaše ZUŠ