Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2019/2020

Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2019 – 2020

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Vrané nad Vltavou

HO 13. 5. a 7. 6. 2019 15. 00- 18.00 hod.

VO 7. 6. 2019 15. 00- 17. 00 hod.

Jílové u Prahy

HO 20. 5. 2019 15. 00-18. 00 hod.

VO 16. 5. 2019 16. 00-18. 00 hod.

Davle

HO 21. 5. 2019 15. 00-17. 00 hod.

Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí – bez toho prosím přihlášky neposílejte!

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

Žáci jsou do ZUŠ na další školní rok přijímáni na základě talentových zkoušek, které se konají na konci předchozího školního roku (termín je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním). Obvykle se jedná o poslední týden v květnu až první dva týdny v červnu. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni pouze výjimečně.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

O výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem.

VÝTVARNÝ OBOR / Pro děti od 5 let. Při zkoušce se posuzují domácí práce žáka (přineste s sebou 5 výkresů). V rámci přijímacího řízení pak uchazeči dostanou za úkol namalovat obrázek na zadané téma.
Zkouška probíhá okolo 20 minut.

HUDEBNÍ OBOR / Pro děti od 5 let. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus – uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň, říkadla, zopakuje tón podle sluchu, zopakuje vytleskaný rytmus. Zkouška trvá okolo 5-10 minut.

 

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy