Informace pro školní rok 2019/2020

Informace pro školní rok 2019/2020

1.9. 2019 vyjde v platnost nový ŠVP, celé znění bude zveřejněno 1. 8. 2019

Zde je podstatná část změny, která se týká především nově přijatých žáků. Dále žáků, kteří jsou v letošním školním roce zařazeni do PS1 a příští školní rok budou zařazeni do PS2 (nově PHV2). Informace se týká i stávajících žáků ohledně plnění hodinové dotace a učebního plánu. (zde nedochází k podstatné změně, pouze připomenutí povinnosti plnění vzdělávání v ZUŠ)

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně je určeno pro děti od 5 let, které dosáhnou tohoto věku nejpozději 31. 8. před začátkem školního roku.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Po jeho úspěšném ukončení může žák postoupit na II. stupeň, který má 4 ročníky, a je určen pro žáky od 14 let. Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je možné organizovat jednoleté přípravné studium druhého stupně.

Výuka probíhá individuálně v hudebních oborech nebo kolektivně ve výtvarném oboru. V přípravném studiu PHV1 se koná v rozsahu vyučovací hodiny týdně, (skupinová výuka-bez nástroje), v PHV2 se koná v rozsahu vyučovacích hodin týdně, (skupinová výuka+ individuální výuka nástroje). Ve vyšších ročnících, pak 2-3 hodiny týdně. V hudebním oboru musí žák pro splnění hodinové dotace a učebního plánu navštěvovat nejen výuku samotného nástroje, ale i hudební nauku a později i skupinovou interpretaci.

 

 

 

 

                                                                            Mgr. Pavlína Tomášová

                                                                                   ředitelka školy