NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2. ZÁŘÍ 2019

Od 2. 9. do 6. 9. bude probíhat domluva rozvrhu.

Všem přihlášeným žákům nebo jejich zákonným zástupcům byl odeslán informační mail.

V mailu jsou informace, kde a kdy najdou svého vyučujícího oboru.

Oficiálně začne výuka podle rozvrhu od 9. září.

Rozvrhy na povinné hromadné předměty (PHV,hudební nauka), najdete na webových stránkách školy.

Povinný předmět skupinová interpretace (SI) – děti budou rozděleny průběžně během prvních 14 dnů a následně informovány vyučujícím oboru. 

Rozvrhy výtvarného oddělení, Vám budou sděleny po osobní domluvě nebo budete kontaktováni vyučujícím.

Úplata za vzdělání Vám bude zaslána v průběhu září a bude splatná na účet školy. Není tedy nutné chodit platit s hotovostí.

VAŠE ZUŠ