Přezkoušení z hudební nauky

Prosíme, aby vzali všichni žáci s individuálním plánem HN na vědomí, že je nutné nechat se přezkoušet do 20.1.2020. Pokud žák nebude přezkoušen, není možné uzavřít jeho klasifikaci. 

Veškeré informace k přezkoušení zjistíte u vyučujícího hudební nauky, případně u vyučujícího svého oboru. 

Vyučující hudebních nauk najdete na pracovištích v době výuky dle rozvrhu HN.

Moc děkujeme! 

Vaše ZUŠ