Online výuka

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou

Zahájila od 16. 3. individuální dálkovou výuku. Všichni učitelé kontaktují a nabízejí dětem (žákům) možnost komunikovat přes „konvenční“ kanály- Skype, Messenger, WhatsApp aj. další možností je SMS, telefon, mail, případně alespoň naskenovaní not. Záleží vždy na možnostech a schopnostech našich pedagogů, ale i žáků. Buďte prosím trpěliví.

Oficiální program, který by tuto výuku zajišťoval, zatím nemáme spuštěný. Program je připraven, ale vzhledem k rychlému vývoji situace, nebylo možné proškolení všech pedagogů. O dalších možnostech se dozvíte vždy od vyučujícího svého oboru, případně vyučujícího HN.

Až se nám opět naše životy vrátí do běžných kolejí, škola zvažuje po dohodě se všemi pedagogy i alternativní výuku. Vše bude záležet na časových, ale i prostorových možnostech. O všem budete informováni na všech sociálních sítích, které škola používá.

Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy.

Mgr. Pavlína Tomášová
ředitelka Vaší ZUŠ