Znovu otevření ZUŠ

ve Vraném nad Vltavou dne 3. 5. 2020

Předběžné stanovisko k znovuotevření ZUŠ Vrané nad Vltavou, odloučené pracoviště v Jílovém u Prahy a v Davli.

Po domluvě se zřizovatelem školy, je plánováno obnovení výuky od 11. 5. 2020.

K dnešnímu dni, zatím nebyl ze strany MŠMT zveřejněn Soubor hygienických pokynů pro ZUŠ. Mělo by tak být během příštího týdne.

Jakmile se škola tyto pokyny dozví, zveřejní veškeré informace na webových stránkách školy, FB stránkách a odešle informace do mailových schránek zákonných zástupců žáka.

Nejdůležitější a prvotní bude osobní domluva Vás rodičů s jednotlivými pedagogy.

Je a bude tedy nadále umožněna výuka distanční formou, jak pro žáky, tak pedagogy.

Poznámka: pokud se situace vyvine jiným směrem, budeme Vás opět informovat.

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy.

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy