Otevření ZUŠ

ve Vraném nad Vltavou 5. 5. 2020

Vážení a milí rodiče,

po domluvě se zřizovatelem školy, tou je obec Vrané nad Vltavou a na základě průzkumu, dojde v pondělí 11. 5. k znovuotevření školy na všech třech pracovištích: ve Vraném nad Vltavou v Jílovém u Prahy a v Davli.

Každý pedagog Vás osloví mailem a je potřeba dát souhlas:

Dávám souhlas k přítomnosti mého dítěte ve výuce v ZUŠ od 11. 5. 2020

nebo

Dávám souhlas s pokračováním v distanční výuce do 30. 6. 2020

POZORNĚ ČTĚTE HYGIENICKÉ POKYNY MŠMT!!!

Žák má povinnost na první hodinu donést čestné prohlášení. Odevzdá svému vyučujícímu. 

Ke stažení zde: MŠMT_čestné_prohlášení

Bez tohoto prohlášení nemůže být výuka zahájena.

Děkujeme za pochopení.

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budov škol. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Škola nemá možnost zajistit roušky pro své žáky. Každý žák má svou jednu nebo více roušek do výuky.

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

U dechových nástrojů je nutné držet rozestup 2 metry. Při střídavé hře si jeden nasadí roušku. (učitel/žák). Učebny jsou prostorné, lze zajisti dostatečný odstup.

Pokud dojde k vzájemné dohodě pedagoga a zákonného zástupce dítěte, tak v průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru).

Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

Škola bude vybavena dezinfekcí u vchodu do budov a dále v každé třídě.

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Dále bych Vám všem chtěla moc poděkovat při spolupráci na projektu ZUŠ PO SÍTI, moc si toho vážím.

A věřím, že to všechno zvládneme. Hudba, umění a kultura všeobecně bude dělat radost nejen dětem, ale i nám všem.

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy