Talentové zkoušky – POZOR!

Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2020 – 2021

V letošním školním roce proběhnou tyto zkoušky vzdálenou formou. Poprosíme zájemce, resp. jejich zákonné zástupce, aby si pečlivě přečetli následující text.

Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.

Škola přijímá zájemce o hru na: Saxofon, Klarinet, Příčná flétna, Flétna, Pozoun, Lesní roh, Trubka, Bicí, Housle, Kytara, Klavír a Zpěv. 

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

Žáci jsou do ZUŠ na další školní rok přijímáni na základě talentových zkoušek, které se konají na konci předchozího školního roku (termín je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním). Obvykle se jedná o poslední týden v květnu až první dva týdny v červnu. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni pouze výjimečně.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

O výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn zaregistrovaným emailem.

Přihlásit se k talentovým přijímacím zkouškám bude možné pouze online na webových stránkách školy. Přihláška/Odhláška

Přihláška bude spuštěna 18. 5. 2020

Uzávěrka přihlášek v pondělí 1. 6. 2020

O přijetí/ nepřijetí budete vyrozuměni do 31. 7. 2020.  Dále je možné, že se uvolní místa i v začátku školního roku. Opět budete hned informování.

 VÝTVARNÝ OBOR / Pro děti od 5 let. Zájemci o studium by měli vytvořit 2 výtvarné práce.

  1. Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK MÝCH SNU, kterým bych se chtěl/a přemisťovat. Formát: čtvrtka A4 technika: nakresli tužkou a vybarvi pastelkami
  1. Téma: NOVÝ DRUH PESTROBAREVNÉHO MOTÝLA (Vymysli svůj tvar motýlích křídel a jeho originální barevný ornament podle své fantazie.) Formát: čtvrtka A3 technika: namaluj temperami a pozadí dotvoř vodovými barvami podmínka: Ať je tvůj motýl co největší v zadaném formátu papíru.

Dále, přiložte fotografií pěti vlastních prací na volné téma, vlastní tvorbu dítěte v posledním půl roce.

Děti musí vytvořit práce zcela sami bez pomoci a zasahování rodičů.

Práce zasílejte na WhatsApp školy: 602 365 436 nebo na mail: vrane@zusvrane.cz .Vše musí být popsáno JMÉNEM A PŔÍJMENÍM shodujícím se v zaslané přihlášce. Další možností bude donést práce osobně do školy. 
4.6. mezi 15:30 – 17:30 do Vraného i Jílového. Ve Vraném paní učitelce Filipové a v Jílovém paní učitelce Blažkové. 

HUDEBNÍ OBOR / Pro děti od 5 let. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus. Zájemci o studium by měli:

  1. Zazpívat jednu libovolnou lidovou píseň, k tomu zatleskat nebo zaťukat rytmus
  1. Zazpívat libovolnou píseň podle svého výběru

Videonahrávky zasílejte na WhatsApp školy: 602 365 436 nebo na mail: vrane@zusvrane.cz

Vše musí být popsáno JMÉNEM A PŔÍJMENÍM shodujícím se v zaslané přihlášce. Pokud nebude mít někdo možnost odeslat nahrávku, bude možné domluvit po otevření škol osobní schůzku. Kontaktujte ředitelku školy na výše uvedeném čísle nebo mailu.

Veškeré zaslané práce a videonahrávky budou použity pouze jako k doklad k talentovým

přijímacím zkouškám. Nebudou tedy nikde zveřejněny.

Věřím, že to společně zvládneme.

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy