Důležité informace k zahájení školního roku 2020/2021

Důležité informace k zahájení školního roku 2020/2021

Prosíme všechny účastníky vzdělávacího procesu (zákonné zástupce dětí a žáky) o aktualizaci všech kontaktů.

Nošení roušek ve společných prostorách školy, může být zavedeno v návaznosti na protiepidemická opatření- tzv. semafor.

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech obdržíte u svých pedagogů, ředitelky školy a informačních kanálech školy.

Při vstupu do budovy, použijte dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem. Děkujeme.

Prosíme rodiče, aby do budov školy vcházeli jen v krajním případě. Děkujeme.

Dále prosíme rodiče, pokud dojde k situacím spojených s onemocněním covid-19 u vašeho dítěte nebo Vám bude nařízena karanténa, kontaktujte ředitelku školy nebo vedoucího jednotlivých pracovišť a pedagoga vyučujícího oboru. Děkujeme.

Pokud vznikne ve škole podezření na infekční onemocnění, budou zákonný zástupci obratem informování ředitelkou školy nebo pedagogem vyučujícího oboru, aby si své dítě převzali do své péče.

Pokud dítě/žák trpí chronickým onemocněním, alergickým onemocněním je potřeba doložit tuto skutečnost praktickým lékařem pro děti a dorost. Děkujeme.

Zahájení školního roku proběhne 1. září 2020 na všech pracovištích ZUŠ Vrané nad Vltavou.

V týdnu do 4. 9. bude probíhat domluva rozvrhů pro individuální výuku, rozřazení dětí do přípravné hudební nauky (PHV), hudebních nauky (HN) a skupinové interpretace (SI).

Výuka v individuálním předmětu začne od pondělí 7. 9. 2020. Každý pedagog kontaktuje své žáky, pokud se tak nestane, oslovte pedagoga osobně nebo se obraťte na ředitelku školy.

Hromadná výuka začne od pondělí 14. 9. 2020. Neplatí pro taneční oddělení, pěvecký sbor a skupinovou interpretaci (žáci připravující se na veřejná vystoupení). Tady záleží na individuální domluvě s pedagogem.

PHV-povinná hromadná výuka pro nově přijaté žáky

HN-povinná od 1. ročníku do 5. ročníku vzdělávání v ZUŠ

V prvním týdnu září obdržíte e-mail od vyučujícího pedagoga, který hodiny PHV a HN povede.

Dále, bude umožněna on-line výuka HN pro žáky, kteří z vážných a omluvitelných důvodů, nemohou HN v době prezenční výuky pravidelně navštěvovat. (on-line výuka přes Microsoft Teams)

SI-skupinová interpretace: žáci si mohou vybrat z několika možností. Rozvrhy budou zveřejněny do 11. 9. 2020. Žáci budou v kontaktu s vyučujícím předmětu.

Ve Vraném nad Vltavou:

Komorní souborová hra, Rytmická průprava, Kulturní seminář, Komorní pěvecký sbor- pouze pro žáky navštěvující obor zpěv. (informace v ŠVP školy)

V Jílovém u Prahy a V Davli:

Komorní souborová hra, Rytmická průprava, Kulturní seminář, Komorní pěvecký sbor – všichni žáci školy.(informace v ŠVP školy)

Pro kulturní seminář bude variantou i on-line vedení semináře přes Microsoft Teams.

Informace k distanční a on-line výuce pro školní rok 2020/2021

S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distanční způsobem, se úplata nevrací.

Výuka bude zjištěna přes „Microsoft Teams  a Jitsi Meet“.

  • Pokud bude škola na přechodnou dobu uzavřena
  • Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy
  • Pokud bude nařízena karanténa žákovi školy

Výuka se nenahrazuje: (vždy záleží na individuální domluvě s pedagogem)

1)Pokud je žák nemocen nebo není přítomen z jiných důvodů (dovolená, jiné aktivity…aj)

2)Pokud je pedagog nemocen

Výuka bude vždy probíhat podle platného rozvrhu, který je platný pro prezenční výuku.

Těšíme se na Vás v novém školním roce.

Vaše ZUŠ