DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – invididuální výuka

Důležité upozornění!!!

 Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou – odloučená pracoviště v Jílovém u Prahy a v Davli

Obnovuje od 12. 10. 2020 výuku pro individuální hodiny v HO (hudební obor)

(tj. jeden učitel a jeden žák)

TO (taneční obor)- distanční forma výuky

VO (výtvarný obor)- distanční forma výuky

SI (skupinoví interpretace) hodiny vedeny zkráceně – individuálně (samostatná konzultace)

PHV  (přípravná hudební nauka) a HN (hudební nauka)- bude nabídnuto několik forem výuky. Každý vyučující těchto předmětů Vás bude o výuce informovat.

Kontakty na vyučující PHV a HN naleznete i na webových stránkách školy.

Kroužky v rámci doplňkové činnosti – distanční výuka.

 

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října2020zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých školách.

                                                                            Mgr. Pavlína Tomášová

                                                                                     ředitelka školy