DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou

odloučená pracoviště v Jílovém u Prahy a v Davli

OZNAMUJE

OBNOVENÍ VÝUKY V PROSTORÁCH ŠKOL!!!

Výuka je obnovena v individuálních oborech, tzn. HO. (hudební obor)

A dále je umožněna prezenční výuka ve VO (výtvarný obor), TO (taneční obor), PHV (přípravná hudební nauka), HN (hudební nauka), SI (skupinová interpretace) a pěveckém sboru.

Prezenční výuka skupinových předmětů v ZUŠ je vázána podmínkou zůstat ve 3. stupni protiepidemického systému PES.

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy