Talentové přijímací zkoušky na školní rok 2021 – 2022

V letošním školním roce proběhnou tyto zkoušky opět vzdálenou formou. Poprosíme zájemce, resp. jejich zákonné zástupce, aby si pečlivě přečetli následující text.

Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.

Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

Žáci jsou do ZUŠ na další školní rok přijímáni na základě talentových zkoušek, které se konají na konci předchozího školního roku (termín je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním). Obvykle se jedná o poslední týden v květnu až první dva týdny v červnu. V průběhu školního roku jsou žáci přijímáni pouze výjimečně.

Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

O výsledku talentové zkoušky je zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email.

Přihlásit se k talentovým přijímacím zkouškám bude možné pouze online na webových stránkách školy.  – Přihláška/Odhláška

Přihláška bude spuštěna 10. 5. 2021

Uzávěrka přihlášek bude v pondělí 31. 5. 2021

O přijetí/ nepřijetí budete vyrozuměni do 31. 7. 2021.  Dále je možné, že se uvolní místa i na začátku školního roku. Opět budete hned informování.

Kritéria k talentovým zkouškám budou zveřejněny v pondělí 3. 5. 2021

Pusťte si ukázky z našich nabízených oborů na písničku Černé oči jděte spát.