Talentové a přijímací zkoušky 10. 5. – 31. 5. 2021 (Kritéria)

HUDEBNÍ OBOR / Pro děti od 5 let. Při talentové zkoušce se posuzují základní intonační dovednosti a smysl pro rytmus.

Zájemci o studium by měli:

 1. Zazpívat vybranou lidovou píseň podle podle předlohy (1 ze 3) a nahrát do přiloženého doprovodu
  Vzor:

  Doprovod:

   

  Vzor:

  Doprovod:

  Vzor:

  Doprovod:

 2. Zazpívat jednu libovolnou píseň
 3. Vytleskat nebo vyťukat rytmus podle předlohy
 4. Zazpívat/intonovat tón podle předlohy

   

Videonahrávky zasílejte na email školy:  koordinator@zusvrane.cz

 TANEČNÍ OBOR: / Pro děti od 5 let.

Zatanči si na louce. Můžeš poskakovat v trávě, zatočit se s větrem, nebo chytit sluneční paprsek.

Použij nahrávky viz hudební obor.

Videonahrávky zasílejte na mail školy: koordinator@zusvrane.cz

VÝTVARNÝ OBOR:

Obrazové Leporelo na téma: 

PUTOVÁNÍ MALÉHO MŽIKUNÍKA SVĚTEM

Vytvoř 4 stránkové leporelo ze čtvrtky o stranách A5 na šířku. (stačí 2x čtvrtka A4). A následně do něho výtvarně zpracuj příběh podle zadání níže.

Vzor:

 1. strana: 

Vymysli, kdo je podle tebe Mžikuník. (kouzelná bytost? zvíře? člověk?…) Nakresli jak, podle tebe, vypadá, jeho kamarády a rodinu a prostředí, kde žije.

technika: pastelky + tužka

 1. +3. +4. strana:

Vymysli a výtvarně zpracuj do knihy 3 zajímavá prostředí, která Mžikuník při svém putování světem navštívil a koho tam potkal. Mohou být reálná existující nebo nereálná, fantazijní a kouzelná.

(např. podmořský svět/les/džungle/podzemí/vesmír/jiná planeta/starý hrad/říše Elfů/říše Duchů…

technika: vodové barvy + pastelky + možnost přidat i jiné výtvarné materiály nebo techniku koláže (vlepování materiálů nebo vystříhaných prvků)

Přiložte zároveň 3 kusy domácích prací dítěte ne starší než rok.

ODEVZDÁNÍ: osobní, čtvrtek 13:00-17:30 (27. 5. a 3. 6. 2021)

nebo dálkové:

nafocení leporela i domácích prací a odeslání na email školy: koordinator@zusvrane.cz

Vše musí být popsáno JMÉNEM A PŔÍJMENÍM shodujícím se v zaslané přihlášce. Pokud nebude mít někdo možnost odeslat nahrávku, bude možné domluvit osobní schůzku. Kontaktujte ředitelku ZUŠ na emailu vrane@zusvrane.cz 

Veškeré zaslané práce a videonahrávky budou použity pouze jako k doklad k talentovým přijímacím zkouškám. Nebudou tedy nikde zveřejněny.

Mgr. Pavlína Tomášová

ředitelka školy