Dramatický kroužek – školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dramatický kroužek

DRAMATICKÝ KROUŽEK

 (LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZUŠ)

 Cílem kroužku je seznámit děti skrze vlastní prožitek s fenoménem divadla. Sdělit, že divadlo není vzdálená umělecká forma, nýbrž hra, kterou mohou samy hrát a která jim může pomoci při objevování světa a jeho souvislostí. Hry jsouzaměřené na rozvoj fantazie, přirozeného sebevyjádření i vzájemné spolupráce, ale také pohybových dovedností, paměti, řeči a mluvního projevu.

Pro školní rok 2021/22 tvoří nabídku dvě základní formy kroužku se zaměřením na různé věkové skupiny. Věková hranice je orientační a v případě zájmu je možné se domluvit se na zařazení do preferované skupiny.

 Minimální počet dětí ve skupině je 5, maximální počet je 12.

ZLATÍČKA (divadelní hraní) – Pro děti ve věku 6-9 let.

hry na rozvoj pozornosti, vnímání, obrazotvornosti, pohybová a jazyková cvičení, rytmika. Smysluplné, tvořivé hraní bez nároku na domácí přípravu či tvorbu pevnějšího dramatického tvaru – představení. Během roku však určitě uspořádáme „otevřené hodiny“ pro rodiče a další zájemce. Délka lekce 45 min.

GOLDEN KIDS (tvořivá dramatika) – Pro děti 10+

základy jevištního projevu, pohybová a hlasová výchova, přednes; individuální práce, práce s partnerem, ve skupině, společné hledání, diskuse, ale i hodnocení vlastní činnosti a tvorby ostatních atd. Našim cílem bude vytvořit během roku společné představení. I zde je ale kladen větší důraz na kreativní přístup a snahu o sebevyjádření než na technicky dokonalý výsledek. Pro ty, kteří mají zájem a chuť pracovat na koncepčně náročnějším společném díle. Délka lekce 90 min.

Lektorka

 MgA Klára Novotná na Konzervatoři Jaroslava Ježka studovala pantomimu a herectví, ve kterém v roce 2000 absolvovala. Pokračovala na DAMU oborem činoherní dramaturgie. Pracovala jak dramaturgyně ve Středočeském divadle Kladno a v Divadle na Vinohradech. V současnosti se v Českém rozhlase věnuje přípravě rozhlasových her. Literárně-dramatický obor vyučovala na ZUŠ Biskupská v Praze 1, při Montessori ZŠ Na Beránku a při MŠ i ZŠ v Jílovém u Prahy.