Nabídka povinné skupinové interpretace pro žáky od 4. ročníku I. stupně.

Skupinová interpretace ve školním roce 2021/22

Vážení žáci, rodiče a přátelé naší školy, jak jistě víte, žáci ZUŠ mají od čtvrtého ročníku hudebního oboru povinnou hodinu Skupinové Interpretace. Abychom vyšli vstříc různým časovým požadavkům a zájmům, připravili jsme pro letošní školní rok pět možností, jakými si můžou naši žáci povinnost SI plnit:

1. Komorní a souborová hra

 • Odpovídá hodinám skupinové interpretace tak, jak probíhaly dosud (čtyřruční hra, flétnový, houslový, kytarový soubor/duo/trio, aj.).
 • Vedou je učitelé hry na nástroj, kteří Vám také poskytnou informace o možnostech a rozvrhu výuky těchto souborů.
 • Výuka probíhá pravidelně 1h (45 min.) týdně.

2. Rytmická průprava

 • Nástrojově i věkově smíšené skupiny, věnující se spíše než hře na nástroj všeobecnějším hudebním dovednostem, vnímání rytmu a improvizaci. Při výuce se využívají orffovy nástroje, perkusivní nástroje typu djembe, bonga, i lidské tělo.
 • Vede ji pan učitel Jakub Tengler (pobočka Jílové a Vrané).
 • Výuka probíhá pravidelně 1h (45 min.) týdně.

3. Komorní pěvecký sbor

 • Pěvecký sbor je určený i žákům jiného zaměření než pěveckého. Výuka se věnuje interpretaci lidových i umělých písní různých žánrů, jednohlasu i vícehlasu, základům hlasové techniky a hygieny, rozezpívání atd.
 • Vede ho paní učitelka Petra Škorpíková (pobočka Jílové a Davle).
 • Výuka probíhá pravidelně 2h (90 min.) týdně.

4. Kulturní seminář

 • Věnuje se budování všeobecného kulturního rozhledu prostřednictvím návštěv koncertů, divadel, výstav, vernisáží, seminářů, workshopů a zpracování výstupu z nich např. formou referátu.
 • Vede ho paní učitelka Michala Temnyaková
 • Výuka probíhá nepravidelně formou několikahodinového bloku 2-3krát za pololetí. Kulturní seminář je vhodný zejména pro žáky, kteří ze závažného důvodu nemohou navštěvovat pravidelné hodiny skupinové interpretace.

5. Hra na basovou kytaru

 • Je určena pro žáky klasické kytary.
 • Věnuje se souhře s jinými hudebními nástroji, upevňování rytmického a hamonického cítění ve skupině, uplatnění technických a hudebních znalostí a hudebního cítění nabitého v individuální výuce.
 • vede ji pan učitel Martin Knesl (pobočka Jílové, Vrané)
 • Výuka probíhá pravidelně 1h (45 min.) týdně.

Věříme, že si z nabídky těchto předmětů vyberete a všichni Ti, kdo mají SI povinnou, splní hodinovou dotaci. (V minulosti jsme museli řešit neomluvené hodiny a individuální dodatečná přezkoušení, což jak věříme, není pro nikoho příjemné). Všechny tyto předměty jsou také k dispozici zájemcům z nižších ročníků jako nepovinné.

Svoji volbu prosím konzultujte se svým učitelem hry na nástroj.

S pozdravem Mgr. Pavlína Tomášová

ZUŠ Vrané nad Vltavou