Aktuální informace ke konání akcí

Koncerty školy:

V tuto chvíli škola neruší plánovaná vystoupení žáků.

Sledujte prosím webové stránky a své mailové schránky, kde případně naleznete informace o ZRUŠENÍ AKCE.

Opatření platná v souladu s rozhodnutím vlády ke dni 22. 11. 2021:

Divák se u vstupu musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:

  • nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu pak 14 dní od aplikace)
  • v případě podání pouze první dávky očkovací látky negativním PCR testem ne starším 72 hodin (z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pět testů měsíčně)
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID 19 před méně než 180 dny
  • záznam v Informačním systému infekčních nemocí obsahující informaci o tom, že se nemůže ze zdravotních důvodů očkovat proti onemocnění COVID 19
  • děti do 18 let se prokazují negativním PCR testem ne starším 72 hodin (z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno pět testů měsíčně); u dětí do 12 let testování není vyžadováno
  • Dále připomínáme, že pro školy a školská zařízení zůstaly zachovány výjimky, kdy děti, žáci (i ti nad 12 let) a dozorující osoby nemusejí dokládat OTN:
    INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021

Děkujeme za pochopení a věříme, že i přes veškerá opatřeni si vystoupení svých dětí užijete.

Záznamy z koncertů budou uvedeny na našich sociálních sítích. Na celý záznam z koncertu bude na vyžádání zaslán odkaz.