Talentové a příjímací zkoušky – KRITÉRIA

Talentové a přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023

Obecné informace

  • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Vrané nad Vltavou.
  • Zákonní zástupci žáka vyplní předem elektronickou přihlášku. Spuštění elektronické přihlášky od 4. 4. do 12. 5. 2022.
  • Přihlášku najdete na www.zusvrane.cz – menu – dokumenty ke stažení – přihláška/odhláška (přihláška do ZUŠ)
  • Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).
  • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 
  • Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.
  • Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů
  • O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.
  • O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email v termínu od 1.7. do 12.7.2022.
  • V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku, kde si zájemce vybere i přesný čas konání talentové zkoušky.

Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

17.5. 16:30-19:00 Vrané nad Vltavou
19.5. 16:30-19:00 Jílové
16.5. 16:30-19:00 Davle

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku

Zkoušky proběhnou dne:

19.5. 15:30-16:00 Vrané nad Vltavou

17.5. 17:00-17:30 Jílové

17.5. 15:30-16:00 Davle

 

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku –

Zkoušky proběhnou dne:

18.5. 15:00-17:00 Vrané nad Vltavou

17.5. 15:00-17:00 Jílové

19.5. 15:00-17:00 Davle

Náhradní termín pro všechna pracoviště : 23.6.2022 15:00-17:00

 

Kritéria talentových zkoušek

HUDEBNÍ OBOR

Průběh talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

– intonace

– zpěv písničky dle výběru (Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší, prší, Pec nám spadla)

– zpěv písničky dle vlastního výběru

– rytmus: vytleskání krátkého rytmu

– hudební paměť

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně.

TANEČNÍ OBOR

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci, prostorovou orientaci, koordinaci a hlavně jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

VÝTVARNÝ OBOR

Průběh talentových zkoušek

Zájemci o studium výtvarného oboru se budou prezentovat:

– domácí tvorbou – minimálně 5 kreseb a maleb

– výtvarnou tvorbou přímo v ateliéru – kresba, malba, koláž

Výtvarné pomůcky poskytneme.

Budeme se těšit na nové žáky.