Náhradní termín talentových přijímacích zkoušek

Dne 23.6.2022 se budou konat talentové přijímací zkoušky v náhradním termínu:

15:00-17:00 výtvarný obor 

15:30-16:00 taneční obor

15:00-17:00 hudební obor

Zkoušky pro všechna pracoviště se budou konat pouze ve Vraném nad Vltavou. 

Z důvodu naplnění kapacity již v řádném termínu zkoušek, nebude možné se přihlásit na obory:

  • výtvarný obor Davle
  • hudební obor, studijní zaměření: hra na kytaru, hra na bicí (pro všechna pracoviště)

Přihlášku prosím vyplňte v menu dokumenty ke stažení – přihláška/odhláška.

Uzávěrka pro podání přihlášek bude 19.6.2022