Dramatický kroužek – volná místa Vrané

Dramatický kroužek

při ZUŠ Vrané nad Vltavou

přijímá nové žáky od 2.pololetí šk.roku 22/23

pro pracoviště Vrané nad Vltavou

 

ZLATÍČKA (divadelní hraní) – Pro děti ve věku 6-9 let.

PÁTEK 15:00-15:45

hry na rozvoj pozornosti, vnímání, obrazotvornosti, pohybová a jazyková cvičení, rytmika. Základ lekce tvoří smysluplné,kreativní hraní, součástí je také individuální práce na textech či účast na společném představení v podobě a rozsahu, které odpovídají chuti a možnostem dětí.  Délka lekce 45 min.

GOLDEN KIDS (tvořivá dramatika) – Pro děti 10+

PÁTEK 16:00-17:30

základy jevištního projevu, pohybová a hlasová výchova, přednes; individuální práce, práce s partnerem, ve skupině, společné hledání, diskuse, ale i hodnocení vlastní činnosti a tvorby ostatních atd. Našim cílem bude vytvořit během roku společné představení. I zde je ale kladen větší důraz na kreativní přístup a snahu o sebevyjádření než na technicky dokonalý výsledek. Pro ty, kteří mají zájem a chuť pracovat na individuálních úkolech i koncepčně náročnějším společném díle. Délka lekce 90 min.

Lektorka – Klára Novotná – novotna@zusvrane.cz

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu koordinator@zusvrane.cz