Talentové přijímací zkoušky pro šk.rok 2023/24 – KRITÉRIA

Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2023/24

Obecné informace

 • Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Vrané nad Vltavou.
 • Zákonní zástupci žáka vyplní předem elektronickou přihlášku. Spuštění elektronické přihlášky od 3. 4. do 11. 5. 2023.
 • Přihlášku najdete na www.zusvrane.cz – menu – dokumenty ke stažení – přihláška/odhláška (přihláška do ZUŠ).
 • Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).
 • Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb.
 • Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.
 • Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů.
 • Přijímání žáků do výtvarného oboru na pracoviště v Davli je výrazně omezeno, přijetí nových žáků bude záviset na počtu žáků, kteří na konci šk. roku ukončí studium. Zájemci mohou využít studia i na dalších pracovištích školy (Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy).
 • O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.
 • Pro školní rok 2022/23 bylo přijato celkem 111 žáků, ze 150 uchazečů (všechny obory a pracoviště).
 • O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email v termínu od 1.7. do 12.7.2023.
 • V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu.
 • Každý zákonný zástupce, ale i žák,který má o uměleckém vzdělávání a studium v ZUŠ zájem, by měl respektovat nastavená pravidla a vzít na vědomí všechny povinnosti, spojené nejen s časovou náročností.

HUDEBNÍ OBOR

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku, kde si zájemce vybere i přesný čas konání talentové zkoušky. Pro pracoviště Vrané nad Vltavou přijímáme i omezený počet žáků pro studijní zaměření populární zpěv.

Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

16.5. 17.00-19:00 Vrané nad Vltavou

15.5. 17.00-19:00 Jílové u Prahy

17.5. 17.00-19:00 Davle

TANEČNÍ OBOR

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

Zkoušky proběhnou dne:

16.5. 17.00 Vrané nad Vltavou

16.5. 17:30 Jílové u Prahy (v ZŠ Jílové, Komenského 365)

18.5. 16:00 Davle

VÝTVARNÝ OBOR

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

Zkoušky proběhnou dne:

17.5. 15:00-17:00 Vrané nad Vltavou

16.5. 15:00-17:00 Jílové u Prahy

18.5. 15:00-17:00 Davle

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

19.5. 17:00 Vrané nad Vltavou

18.5. 17:35 Jílové u Prahy

 

Kritéria talentových zkoušek

HUDEBNÍ OBOR

Průběh talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

– intonace

– zpěv písničky dle výběru (Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší, prší, Pec nám spadla)

– zpěv písničky dle vlastního výběru

– rytmus: vytleskání krátkého rytmu

– hudební paměť

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně.

 

Taneční obor

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci, prostorovou orientaci, koordinaci a hlavně, jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Průběh talentových zkoušek

Zájemci o studium výtvarného oboru se budou prezentovat:

– domácí tvorbou – minimálně 5 kreseb a maleb

– výtvarnou tvorbou přímo v ateliéru – kresba, malba, koláž

Výtvarné pomůcky poskytneme.

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Průběh talentových zkoušek

Uchazeči si připraví přednes krátké básně či úryvku prózy podle vlastního výběru. Další předpoklady a motivace ke studiu budou ověřovány v přijímacím rozhovoru individuálně dle věku dětí.