Úplata za vzdělávání pro školní rok 2023/24

Úplata za vzdělávání za 1.pololetí školního roku  2023/24 je splatná k 15.9.2023.

Odhlášky žáků po tomto datu budou přijaty, platbu za vzdělávání již není možné vracet. 

Odhlášky jsou možné vždy do 15.9. a 15.2. příslušného pololetí šk.roku.