Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25 – Kritéria

Talentové přijímací zkoušky pro školní rok 2024/25

Obecné informace

-Žáci jsou přijímáni na základě talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Vrané nad Vltavou.

-Uvítáme více zájemců pro hru na dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, trubka, lesní roh.

-Zákonní zástupci žáka vyplní předem elektronickou přihlášku. Spuštění elektronické přihlášky od 3. 4. do 9. 5. 2024.

-Přihlášku najdete na www.zusvrane.cz – menu – dokumenty ke stažení – přihláška/odhláška (přihláška do ZUŠ).

-Přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělávacím programem (web školy, stránky MŠMT).

-Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. 

-U kolektivní výuky (výtvarný, taneční, literárně-dramatický obor) může škola přijmout i žáky starší – zejména se pak bude jednat o doplnění stávajících skupinek, vše bude záviset na aktuální situaci na konci školního roku (počet odhlášených dětí).

-Žák může být přijat pouze po vykonání talentové zkoušky a vyrozumění o přijetí.

-Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů.

-O přijetí/ nepřijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy společně s vyučujícím oboru.

-O výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn na zaregistrovaný email v termínu od 1.7. do 12.7.2024.

-V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu.

 

Hudební obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku, kde si zájemce vybere i přesný čas konání talentové zkoušky.

Zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

13.5. 17:00-19:00 Vrané nad Vltavou
14.5. 17:00-19:00 Jílové u Prahy
20.5. 17:00-19:00 Davle

Taneční obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

Zkoušky proběhnou dne:

14.5. 15:30 Vrané nad Vltavou

14.5. 17:30 Jílové u Prahy (v ZŠ Jílové, Komenského 365) – kapacita pracoviště                     je omezena – volná místa zejména pro děti 8 -12 let, výuka pondělky

16.5. 15:30 Davle

Výtvarný obor

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

Zkoušky proběhnou dne:

14.5. 15:00-17:00 Vrané nad Vltavou

15.5. 15:00-17:00 Jílové u Prahy

16.5. 15:00-17:00 Davle

Přijímání žáků do výtvarného oboru na pracoviště v Davli je výrazně omezeno, přijetí nových žáků bude záviset na počtu žáků, kteří na konci šk. roku ukončí studium. Zájemci mohou využít studia i na dalších pracovištích školy (Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy).

Literárně-dramatický obor:

Pro účast na talentové zkoušce je nutno vyplnit elektronickou přihlášku.

14.5. 17:00 Jílové u Prahy (Obecní dům, ZUŠ)

17.5. 14:30 Vrané nad Vltavou

 

Kritéria talentových zkoušek

HUDEBNÍ OBOR

Průběh talentové zkoušky

Talentová zkouška se skládá z následujících částí:

– intonace

– zpěv písničky dle výběru (Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší, prší, Pec nám spadla)

– zpěv písničky dle vlastního výběru

– rytmus: vytleskání krátkého rytmu

– hudební paměť

Zájemci přijdou ve vypsaném časovém rozmezí, učitelé děti zkoušejí individuálně.

 

Taneční obor

Průběh talentových zkoušek
Talentové zkoušky na TO probíhají formou setkání, kde se dítě projeví v pohybu s představou o prostoru. Pedagog pozoruje cítění rytmu, reakci na jeho motivaci, prostorovou orientaci, koordinaci a hlavně, jestli má uchazeč radost z pohybu. Starší zájemci se v případě volné kapacity přidávají do stávajících tříd.

 

Výtvarný obor

Průběh talentových zkoušek

Zájemci o studium výtvarného oboru se budou prezentovat:

– domácí tvorbou – minimálně 5 kreseb a maleb

– výtvarnou tvorbou přímo v ateliéru – kresba, malba, koláž

Výtvarné pomůcky poskytneme.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Průběh talentových zkoušek

Uchazeči si připraví přednes krátké básně či úryvku prózy podle vlastního výběru. Další předpoklady a motivace ke studiu budou ověřovány v přijímacím rozhovoru individuálně dle věku dětí.