Hudební nauka – samostudium – PHV a 1. ročník

Pracovní listy PHV, HN 1.ročník

Samostatná práce – Hudební nástroje 

Dělili jsme si hudební nástroje na čtyři skupiny – dechové, strunné, bicí, elektrické. Prosím každého žáka, aby si jednu libovolnou skupinu nástrojů vybral, popsal vlastními slovy, proč se jí tak říká, jaké nástroje tam patří, jaké tam patří. Toto mohou děti i výtvarně zpracovat. 

(U dětí, které ještě psát neumí, stačí obrázky.)

Pokud by někdo měl jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat. latalovic@email.cz

Listy ke stažení zde:
PHV

PHV (2)

PHV (3)

PHV (4)

PHV (5)

PHV (6) 

PHV (7) 

 

Nové materiály zde:

petja23@seznam.cz

První ročník: materiál zasílá vyučující do mailů zákonných zástupců.